Elk jaar worden verschillende animaties georganiseerd voor de lopers
en hun families. Muziek, engelse bus, clowns, ...